BEOGRAD poziva na prijavu i NUDI BESPLATNU OBUKU: PRESTONICI POTREBNA 52 KOMUNALNA MILICIONERA!

Grad Beograd obezbedio je zaključenje 52 ugovora o stručnom osposobljavanju za obavljanje poslova komunalnog milicionara i pozvao kandidate da se prijave.

Opšti uslovi za punoletne kandidate su propisano obrazovanje, bez pravosnažnih osuda na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, kao i da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Traži se da kandidati imaju psihofizičku sposobnog potrebnu za komunalnog policajca, da su bez bezbednosnih smetnji za taj posao, da su završili četvorogodišnju srednju školu i da imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u struci, kao i da su nezaposlena lica.
Obuka je o trošku Grada Beograda, dobija se sertifikat i mogućnost da se učeštvuje na javnom konkursu za zaposlenje. Zainteresovani za obuku prijavu mogu podneti u roku od 15 dana.

IZVOR: Republika