DANAS REZULTATI GLASANJA EVROPSKOG PARLAMENTA o Srbiji, poznato je šta EU traži od Beograda

Rezultati glasanja poslanika Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta o izveštaju o Srbiji trebalo bi da budu poznati danas pre podne.

Poslanici su u utorak glasali o amandmanima koje su podneli na nacrt izveštaja Vladimira Bilčika o Srbiji.

Od ukupno podnetih 385 amandmana, usvojeno je svih 38 kompromisnih amandmana koje su dogovorile poslaničke grupe, kao i 49 pojedinačnih, pa je poslanicima zatim otvoreno glasanje za sveobuhvatni tekst izveštaja o Srbiji.

Usvojenim amandmanima naglašeni su dobri ekonomski pokazatelji Srbije, pohvaljen je angažaman Beograda na regionalnoj saradnji i konstruktivno učešće u dijalogu sa Prišinom.

Pozitivno su naglašene i strategija Srbije prema romskoj zajednici i podržavanje Parade ponosa.

Istovremeno, usvojenom amandmanima u značajnoj meri “pojačan je rečnik” kojim se od Srbije traže rezulatati u sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, sa fokusom na pravosuđe, borbu protiv korupcije i slobodu medija.

Od vlastli u Srbiji se traži da “rečima i delima” rade na ispunjavanju obaveza na putu pristupnja EU.

Usvojen je i kompromisni amandman 13 kojim poslanici Klemen Groelj i Tonino Picula traže efikasne istrage slučajeva kao što su Kru ik, Jovanjica i Telekom Srbija.

Poslanici su u usvojenim amandmanima naglasili i zabrinutost zbog “sve većeg uticaja Kine u Srbiji i širom Zapadnog Balkana” i ponovili zabrinutost zbog “najslabijeg” skora Srbije u usklađivanju sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

Jedinim od usvojenih amandmana Skupština Srbije se poziva na poboljšanje zakonodavnih procesa, osiguranje međunapartijskog dijaloga, jačanje uloge civlnog društva, a poslanici se pozivaju na uzdržavanje od rečnika i kampanja usmerenih protiv političkih suparnika i predstavnika medija.

Prvobitna konstatcija o “nedostatku napretka ” u oblasti slobode medija u Srbiji, usvojenim amandmanom zamenjena je konstatacijom da je došlo do “pogoršanja”.

Poslanici Spoljnopolitičkog odbora su zatražili od EU da unese “više dinamike” u pristupne pregovore sa Srbijom, brzo sprovede primenu nove metodologije na već postojeće pregovore sa Beogradom i jasno predstavi “opipljive podsticaje od direktnog interesa” građanima Srbije.

U nacrtu usaglašenih amandmana ponavlja se poziv za dalje otvaranje pristupnih pregovora sa Srbijom, uz uslov “obavezivanja i sprvođenja” reformi u zemlji.

Na osnovu usvojenih amandmana, poslanicima Spoljnopolitičkog odbora EP otvoreno je i glasanje za sveobuhvatni tekst izveštaja o Srbiji.

Zbog komplikovanih procedura “glasanja na daljinu” konačni rezultati glasanja Odbora biće objavljeni danas i to pisanom procedurom bez dalje debate.

Nakon glasanja u Spoljnopolitičkom odboru, godišnji izveštaj o Srbiji biće ponovno stavljen na glasanje, ovoga puta na plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta, koje će biti održano 24 i 25. marta u Briselu.

Izveštaji Evropskog parlamenta nisu pravno obavezujući i predstavljaju redovne godišnje smernice i političke preporuke EP za dalji napredak zemlje na putu evrointegracija.

Izvor: (Espreso/Tanjug)