ISPLATI SE BITI POLJOPRIVREDNIK: Dug je spisak pomoćnih objekata na koje nema poreza i nema nikakve naplate

Poreski obveznici od ove godine porez na imovinu za pomoćne objekte, koji se nalaze na njihovoj okućnici plaćaju kao porez za garaže, a ne kao da u njima žive ili rade, što je do sada bio slučaj.

Samim tim ovaj namet će za većinu obveznika biti manji, jer na primer u Beogradu u prvoj ekstrazoni stanovanja poreska osnovica za kuću iznosi 224.012 dinara po metru kavadratnom, a za garažu 89.153 dinara, dok u petoj zoni na obodu prestonice kvadratni metar kuće vrednuje se 61.326 dinara, a garaža 29.496 dinara.

Ministarstvo finansija je pomoćne objekte definisalo kao samostalne koji ne služe za stanovanje ili obavljanje delatnosti i ne razvrstavaju se u stanove, kuće za stanovanje ili u poslovne zgrade i druge građevinske objekte koji služe za obavljanje delatnosti.

Dakle, svako ko u gradskom dvorištu ima bunar, bazen, rezervoar, cisternu, pomoćnu zgradu ili zgradu čija je podna površina ispod površine zemlje kao što su podrumi, šupe za smeštaj ogreva, kotlarnice, nastrešnice osnove preko deset kvadrata koje su samostalni objekti – treba da ih prijavi lokalnoj poreskoj administraciji i plate porez. Mada su građani i do sada imali tu obavezu.

Zaključno sa porezom na imovinu za 2020, ovi prostori su razvrstavani i porez se plaćao na istu osnovicu kao za objekat kome pripadaju bilo da je reč o kući ili poslovnoj zgradi.

– Počev od poreza za 2021, obveznici koji vode poslovne knjige i koji nepokretnosti iskazuju po fer vrednosti u skladu sa računovodstvenom politikom, porez na imovinu i za pomoćne (kao i za druge) objekte utvrđuju na osnovicu koju čini fer vrednost nepokretnosti iskazana u njihovim poslovnim knjigama sa stanjem na poslednji dan poslovne godine obveznika u 2020 – navode iz Ministarstva finansija.

Izvor: Srbija Danas/Politika