KONAČNO JE, DRŽAVNA DUMA ODLUČILA: Ruski predsednik iznad zakona, osim u jednom slučaju!

Državna duma Rusije usvojila je na sednici u punom stastavu Zakon o garantovanju imuniteta bivšem predsedniku Ruske Federacije i njegovoj porodici.

Autori inicijative bili su poslanik Dume Pavel Krašenjinikov i senator Andrej Klišas. Nacrt je pripremljen u skladu sa usvojenim amandmanima na Ustav Ruske Federacije.

Menja se član 3. saveznog Zakona o garancijama predsedniku Ruske Federacije koji je prekinuo vršenje svojih ovlašćenja i članovima njegove porodice.

Prema nacrtu zakona, predsednik Ruske Federacije koji je prekinuo vršenje svojih dužnosti ima imunitet, ne može biti krivično ili administrativno gonjen, kao ni pritvoren, uhapšen, podvrgnut pretresu, ispitivanju ili ličnom pregledu.

Imunitet predsednika prenosi se i na stambene i kancelarijske prostorije koje koristi, transportna sredstva koja koristi, sredstva veze, dokumente i prtljag koji mu pripadaju i njegovu prepisku.

Takođe, predloženo je da se propiše da Savet Federacije može bivšem predsedniku oduzeti imunitet samo na osnovu optužbe Državne dume za veleizdaju ili izvršenje drugog teškog krivičnog dela, koje se mora potvrditi zaključkom Vrhovnog suda o postojanju znakova krivičnog dela u postupcima bivšeg šefa države i zaključkom Ustavnog suda o poštovanju utvrđenog postupka za podizanje optužnice.

Odluka Državne dume o podnošenju optužbi i odluka Saveta Federacije o ukidanju imuniteta bivšem predsedniku moraju se usvojiti sa dve trećine glasova ukupnog broja senatora, odnosno poslanika, na inicijativu najmanje jedne trećine poslanika Državne dume i uz prisustvo zaključka specijalne komisije Državne dume.

Savet Federacije mora rešiti pitanje oduzimanja imuniteta najkasnije tri meseca nakon pokretanja optužbe. Ako Savet Federacije ne donese odluku u roku od tri meseca, smatraće se da je optužba odbačena.

Izvor: Srbija Danas/Agencije