ODBOR ZA KONTROLU SLUŽBI USVOJIO IZVEŠTAJE O RADU “BIA”: Stanje bezbednosti u Srbiji stabilno uprkos izloženosti riziku i pretnjama

Na Šestoj sednici, održanoj 25. februara 2021. godine, Odbor za kontrolu službi bezbednosti razmatrao je i usvojio izveštaje o radu Bezbednosno -informativne agencije za period do 30. septembra 2020. godine, kao i izveštaje o stanju bezbednosti Republike Srbije za period do 25. oktobra 2020. godine.

Izveštajima su obuhvaćene sve najznačajnije aktivnosti Agencije u izveštajnom periodu, koje na sveobuhvatan način pružaju uvid u rad Agencije i omogućavaju potpuno sagledavanje realizovanih aktivnosti i zadataka iz nadležnosti Agencije.

Tokom izveštajnog perioda prikupljani su i analizirani podaci o svim pojavama koje su uticale i koje će uticati na bezbednosnu, političku, ekonomsku i zdravstvenu situaciju na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Ocenjeno je da je stanje bezbednosti u Republici Srbiji stabilno i pored kontinuirane izloženosti naše države različitim bezbednosnim rizicima i pretnjama.

Direktor Agencije informisao je članove Odbora o aktivnostima koje je Agencija preduzimala u prethodnom periodu na rasvetljavanju određenih slučajeva od značaja za bezbednost Republike Srbije.

Igor Bečić u ime članova Odbora pohvalio je rad Agencije i njenih pripadnika i istakao da i u budućnosti očekuje da pripadnici Agencije požrtvovano i profesionalno obavljaju svoje zadatke i poslove na očuvanju ustavnog poretka zemlja.

U izveštajnom periodu Agencija je pored svog angažovanja na zaštiti vitalnih interesa Republike Srbije i suprotstavljanja ključnim rizicima i pretnjama po bezbednost dala i značajan doprinos efikasnom odgovoru države na aktuelnu pandemiju a pri tom uspela da u kompleksnim okolnostima organizuje efikasan proces rada i zaštiti zdravlje i živote svojih pripadnika.

Članovi Odbora pozdravili su nastojanja Agencije da u kontinuitetu koordinira aktivnosti sa svim relevantnim državnim institucijama, unapređujući uspostavljenu koordiniranu saradnju sa drugim službama bezbednosti Republike Srbije u cilju funkcionalnog i operativnog povezivanja i realizacije zadataka.

Takođe, pozdravljena je i intenzivna saradnja sa drugim državnim organima, kao i kontinuirana međunarodna saradnja sa partnerskim službama.

Sednici, koja je bila zatvorena za javnost, predsedavao je mr Igor Bečić, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Aleksandar Marković, Slaviša Bulatović, Milimir Vujadinović, Borisav Kovačević, Ilija Životić i Justina Pupin Košćal.

Izvor: Srbija Danas