Zaštitnik građana ispituje slučaj oca iz filma “Otac”: Da li je vreme da se deca vrate kući?

Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole privatnosti i zakonitosti rada kragujevačkog Centra za socijalni rad “Solidarnost” i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a nakon saznanja da jedan građanin već godinama pokušava da vrati svoje troje dece koja su smeštena u hraniteljsku porodicu.

Navodi se da Zaštitnik smatra da u tom slučaju postoji mogućnost ugrožavanja ili povrede prava i najboljih interesa deteta.

Zaštitnik navodi da je odluku o pokretanju postupka doneo povodom informacija u medijima da je taj građanin odavno ispunio sve uslove koje je organ starateljstva od njega zahtevao, ali da ne može da uspostavi kontakt sa nadležnima u Centru “Solidarnost”.

Zbog toga Zaštitnik od Ministarstva i Centra traži da mu u roku od 15 dana dostave detaljne izveštaje o postupanju, merama i aktivnostima koje su preduzeli u tom slučaju.

Reč je o slučaju Ðorđa Joksimovića, oca troje dece, koji već pet godina pokušava da vrati svoju decu iz hraniteljske porodice, a čija je sudbina bila inspiracija za film “Otac”.

Izvor: Tanjug